Kontrollerad expansion

  • Bondade kulor med tjockare mantel.
  • Optimerad stoppkraft och penetration ger effektivare chock-effekt, högre restvikt och bättre hållbarhet vid träff i ben.
  • Huvudsakligen medelstora till stora vilt.