Logo sako
Sako Gamehead RX in 3 pictures: whole bullet, cut through and shot bullet
Brand

Sako Gamehead RX

Sako har utvecklat den ultimata Varmintkulan, med tunn mantel och en rejäl hålspets vilket resulterar i en extremt snabb fragmentering vid träff. Detta gör Varmint RX mycket användbar för bekämpning av skadedjur i olika storlekar och ger minmal risk för rikoschetter.

Tekniska specifikationer

Before hunting check local caliber / bullet regulations.

Caliber Code g grs BC G1 MPS FPS Sako icon, bird Sako icon, varmint Sako icon, small game Sako icon, big game Sako icon, bigger game Sako icon, moose Sako icon, boar Sako icon, bear Sako icon, heavy game Sako icon, target
308 Win 151A 8,4 130 0.216 940 3084   x x              
30-06 Spring 151A 8,4 130 0,216 975 3199   x x              

 

Sako Gamehead RX box with bullets