Burris
burris ballistic III 600x300
Brand

Ballistic III™ LaserScope

Tredje generationen av Balistic Laser Scope serien har utrustats med en förfnad laser och mäter nu på upp till 1000 meter. Avståndskompensationen är kompatibel vid alla förstoringsgrader. Siktet har större förstoring och ett nytt riktmedel för vindavdriftskompensation.

Burris Ballistic III kiikaritähtäin sikte