Burris
veracity riflescope 3-15x50mm
Brand

BURRIS VERACITY

Burris Modular Adjustment Dial (M.A.D)-system ger dig möjligheten att välja mellan targetrattar eller vanliga justerrattar med täckhuv på både höjd- och sidojusteringen.

3-15x50
Burris Veracity 3-15x50
5-25X50
5-25X50