Logo sako
Brand

Sako Quad

Välj stad
Enter an address to filter results.

Högkvalitativ småviltstudsare

Alla Sako Quad-gevär är tillverkade med samma precision och kvalitetskrav som Sakos klass 1 och klass 2 studsare. Sako Quad har samma känsla, ergonomi och kvalitet som studsarna i större kaliber.

 

Sako Quad piipun vaihtaminen byta pipa
PIPBYTE

Att byta pipa/magasin på Sako Quad tar bara någon minut. Med ett enkelt handgrepp kan du skifta mellan fyra olika kalibrar. SAKOs patenterade mekanism för byte av pipa/magasin revolutionerar småviltsstudsarens användningsmöjligheter, oberoende av om du skjuter på bana eller jagar, på nära eller långt avstånd. Alla pipor har egna serienummer. Öppna riktmedel finns som tillval.

Sako Quad kaliiperit kalibrar
KALIBRAR

Varje Sako Quad kaliber har unika egenskaper och är specialtillverkad för ett visst ändamål. Kaliber från vänster till höger: 17 Mach 2 – en version av den populära 22 LR, 22LR – universalkalibern för målskjutning och jakt efter vilt från kortare distanser, 17 HMR – en expanderande höghastighetskula med utmärkta ballistiska egenskaper upp till 150 meter, 22 WMR – den grövsta Sako Quad kalibern och en utmärkt expanderande kula.

Sako Quad Värikoodaus Färgmarkering
FÄRGKODNING

Både pipor och magasin är färgkodade för att enkelt kunna identifiera respektive kaliber.