Återkallelse av Beretta BRX1 i Europa

15.12.2021

Under snart 500 år har Beretta producerat samt levererat vapen av högsta kvalité med fokus på kontinuerlig utveckling av både tillverkningsprocesser och företagets produkter.

För Beretta handlar det även om att alltid vara uppdaterade om hur företagets produkter används på marknaden för att säkerställa att produkterna används på ett korrekt och säkert sätt samt utifrån det syfte produkten är ämnad för. Detta arbetssätt innebär att Berettas produkter uppdateras löpande för att säkerställa att de alltid presterar utifrån företagets högt uppsatta krav gällande funktionalitet, precision och säkerhet.

Dessvärre händer det att företagets produkter används på ett felaktigt sätt vilket kan påverka säkerheten för skytten. Beretta har upptäckt att, vid ett felaktigt handhavande av företagets nya produkt - BRX1 - finns det en mycket liten risk att en allvarlig olycka kan inträffa.

Oavsett hur liten risken är att en olycka kan inträffa, är detta inte förenligt med Berettas högt ställda krav på säkerhet vilket är anledningen att företaget agerar snabb och kraftfullt utifrån den uppkomna situationen.

I och med detta väljer Beretta därför att informera marknaden om att företaget återkallar BRX1 i Europa för att genomföra en kontroll av varje vapen samt uppdatera det så att detta inte ska kunna ske, även vid ett eventuellt felaktigt användande av produkten i fråga.

Gällande den svenska marknaden så har inga Beretta BRX1 levererats till återförsäljare och det har därmed inte skett någon försäljning till konsumenter.

Detta innebär att det inte finns några vapen att återkalla i Sverige men oavsett detta vill vi informera er om den uppkomna situationen. Beretta och Sako sätter alltid säkerheten för våra konsumenter först och med anledning av detta väljer vi att informera direkt.

Så snart vi har mer information om tidsramen för uppdateringen av produkten samt leveranssituationen så kommunicerar vi detta.