Försening Tikka T1x vänster .22lr

17.06.2021

Lanseringen av Tikka T1x, 22LR i vänster flyttas fram till andra kvartalet 2022.
Detta på grund av hög belastning på produktutvecklingsavdelningen vilket leder till hård omprioritering på den avdelningen, i kombination med att orderläget för ordinarie produktion i fabriken är det högsta i fabrikens historia. Man väljer därför att fokusera på att i dagsläget tillverka och leverera ut befintliga modeller istället för att addera ytterligare en modell.

Vi beklagar verkligen denna ytterligare försening och vårt lokala initiativ till plåster på såren är att Sako Sverige står för kostnaden för en ny licensansökan genom att ge rabatt på vapnet.
Detta gäller endst er som har en licensansökan/inköpstillstånd daterat 15:e juni 2021 eller tidigare. Vid uppvisande av det äldre inköpstillståndet i butik kommer ni att få en rabatt på 320 SEK när ni köper er Tikka T1x vänster .22lr.

Då vi inte vet exakt hur många T1x vänster vi kommer att få när modellen väl släpps så rekommenderar vi att man väntar till januari 2022 med att söka nytt inköpstillstånd så finns det lite buffert för att leveranserna till Sverige kommer i omgångar under våren.