Test av nedkortade studsarpipor

02.10.2019

Vi har gjort ett omfattande test av hur utgångshastigheten påverkas då man kortar ned pipan på sin studsare. 
Sex olika svenska klass 1 kalibrar och 11 olika patroner testades. 

Hela testet finns på vår YouTube-kanal. 

Se resultaten av testen: