Om oss

Bygga upp framtiden

Sako har en unikt lång historia som tillverkare av gevär och patroner. År 2021 är särskilt speciellt för oss eftersom vi firar vårt 100-årsjubileum. Både världen och Finland har förändrats mycket på ett århundrade, men värdena hos Sako består.

Våra rötter ligger djupt i den finländska jordmånen. Vi är stolta över att vi kan föra produkter av hög kvalitet som tillverkats i Finland utomlands, samt även stolta över den urgamla finländska jaktlivsstilen. Uthållighet oberoende av omständigheterna, uppskattning av att röra sig i naturen och att respektera viltet har genom tiderna förenat finländska jägare – och vi är övertygade om att detta kommer att fortsätta.

Työntekijä Sakon tehtaalla

 

Ute i världen är Sako särskilt känt för sin höga kvalitet. Vår långa erfarenhet har visat att höga kvalitetsstandarder endast kan uppnås genom att kombinera traditionellt hantverk med den senaste teknologin. Maskiner och människor byts ut genom åren men vår vilja att alltid tillverka det bästa för våra kunders behov försvinner aldrig. Vårt mål är att alltid hitta nya sätt, och innovationerna hjälper våra kunder att förverkliga livsstilen som de valt.

Sako S20 -kivääri

Under vårt jubileumsår granskar vi vår historia och kommer att lyfta fram människor, fenomen och produkter som har varit hörnstenar i vår framgång. Vi ser dock inte bara bakåt utan riktar vår blick mot framtiden, mot de kommande hundra åren. Vi tror att vi i framtiden har en ännu större roll i att försäkra hela jakt- och sportskyttets framtid. Vi klarar inte detta ensamma utan behöver stöd av våra kunder och samarbetsparters. Tillsammans bygger vi en framtid som vi kan vara stolta över.

Mies metsästämässä

 

z

 

Precision sedan 1921

Sako, dvs. Suojeluskuntain Ase- ja Konepaja Osakeyhtiö, grundades i Helsingfors den 1 april 1921. För det unga självständiga Finland var det av vikt att det fanns en skyddskårsorganisation vars verksamhet omfattade en betydande mängd vapen- och skjutövningar och tävlingar. På detta sätt upprätthöll man skjutförmågan, som var och ännu är en viktig del med tanke på försvaret.

Sakon historiaa Sakos historia

Vapnen ska även underhållas och repareras samt tillverkas. Lokalerna i Helsingfors blev trånga och 1927 flyttade Sako till Riihimäki, där fabriken är verksam ännu i dag. Vid sidan av militärgevär designade och tillverkade Sako övnings-, tävlings- och jaktvapen.

De egentliga jaktkulgevären (studsarna), som Sako i dag är känt för, började man tillverka på 1940-talet, efter andra världskriget. Den första viktiga modellen var Sako L46, som även banade väg för Sakos framgångar på exportmarknaden. Denna modell var en studsare avsedd för småvilt, och modellen utvecklades senare till studsaren L461 ”Vixen”. Sortimentet utökades med den medelstora studsaren L57 och 579, vars Forester-modell snabbt blev känd överallt (från 1957). De egentliga egna modellerna som utvecklades för jakt på storvilt var L61R ”Finnbear” från 1961 och VL 63 ”Finnwolf”. I det skedet omfattade Sakos ”studsarfamilj” redan nästan alla kaliberklasser från småvilt till storvilt (222Rem-375H&H).

Efter många modellreformer uppstod den nya modellen: Sako 75 år 1996. Den vidareutvecklades till det nuvarande Sako 85-sortimentet 2006.

Sako i dag

I dag är Sako Oy verksamt i en utbyggd fabrik med moderna maskiner på samma ställe i Riihimäki, dit man flyttade 1927. Efter många utvecklingsskeden och ägarbyten har vi utvecklats till en betydelsefull tillverkare av jakt- och precisionsvapen. I dag designas vapnen i Riihimäki med hjälp av datorer, och i våra kompetenta anställdas händer skapar de moderna CNC-bearbetningsmaskinerna och kallsmidesmaskinerna för piporna högkvalitativa och precisa kulgevär för jägare och skyttar runt om i världen.

Sako Factory

Alla våra studsarmodeller uppfyller C.I.P- och SAAMI-kraven. Varje kulgevär som tillverkas av oss testas med högtryckspatroner och vapnets precision testas genom att provskjuta det. Sakos produkter och tillverkning har certifierats så att de uppfyller kvalitetsledningssystemen ISO 9001 och AQAP 2110.

Från år 2000 har Sako Oy ingått i världens äldsta industriella familjebolag, Beretta-koncernen. Detta har gjort det möjligt att modernisera fabriken och skapa en mångsidigare produktion samt effektivisera marknadsföringen ute i världen. År 2010 tillverkade Sako över 68 000 kulgevär.

Sako-studsarsortimentet är mångsidigt och samtliga vapen tillverkas i Riihimäki. Läs mer om Sako 85-sortimentet, sortimentet av precisionsgevären TRG samt de många alternativen för miniatyrgeväret Sako Quad med utbytbar pipa.

Sedan 1989 har även Tikka-studsarna och det världskända Tikka T3-sortimentet tillverkats på Sakos fabriker. Finsk kompetens för hela världens jägare.

Nyckelflaggan anger det inhemska ursprunget för ditt vapen. Att det har gjorts i Riihimäki och planerats för just de finska förhållandena – för finländska jägare som uppskattar inhemsk kvalitet, tålighet och precision i toppklass. Detta har man även noterat ute i världen, där finländsk vapenkompetens är mer efterfrågad än någonsin. Sako och Tikka – tillverkade i Finland.